Nazywam się Karolina Żmudzka

Jestem psychologiem, Akredytowanym Coachem i Superwizorem Izby Coachingu z 10-letnim doświadczeniem, trenerem, diagnostą i terapeutą. Specjalizuję się w coachingu kariery i pracy z osobami doświadczającymi wypalenia zawodowego.

Wspieram ludzi, którzy poważnie podchodzą do swojej kariery i dla których praca to coś więcej niż tylko sposób na zarabianie pieniędzy. Pracuję holistycznie – korzystam z metody coachingu i dorobku różnych podejść terapeutycznych (m.in. Gestalt, SFBT, LBMS, AT).

Uważam, że praca to istotny kawałek naszego życia. Odkąd pamiętam, robiłam to, co kocham. Od dziecka intuicyjnie angażuję się w to, co daje mi satysfakcję, spełnienie i radość. Talenty, które spontanicznie zrodziły się we mnie we wczesnych latach dzieciństwa, mają bardzo dużo wspólnego z tym, co robię dzisiaj. Z naturalną łatwością przychodzi mi odkrywanie w ludziach ich potencjału. Inspiruję i pomagam im spełniać marzenia.

Karolina Żmudzka, dobry coach
kwalifikacje

Nieustanny rozwój i nowe kompetencje

15 lat doświadczenia w indywidualnej i grupowej pracy rozwojowej z ludźm

10 lat doświadczenia l ponad 3000 h coachingu indywidualnego i grupowego l ponad 500 h superwizji

6 lat doświadczenia l ponad 200 diagnoz

Kwestionariusz osobowości 15FQ+ l Kwestionariusz Wartości i Motywacji Values&Motive Inventory

Zarządzanie talentami l Podejścia do rozwoju kariery pracowników l Tworzenie ścieżek karier

Ponad 9 lat doświadczenia w pracy indywidualnej i grupowej

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, 2016 – obecnie

Profesjonalny coaching

Działam na rzecz profesjonalnego coachingu w Polsce i uczę coachingu

Od 2014 roku jako członek Izby Coachingu aktywnie angażuję się w promowanie profesjonalnego coachingu w Polsce. W latach 2018 – 2022 pełniłam funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu, 2016 – 2017 jako członek Prezydium Izby Coachingu zarządzałam zespołem kilkunastu dyrektorów i vicedyrektorów w 15 oddziałach IC na terenie całej Polski wdrażając systemowo kluczowe projekty w organizacji. W latach 2014 – 2016 pełniłam funkcję Dyrektora Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu. Byłam współtwórcą, koordynatorem merytorycznym i organizatorem I, II i III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku” oraz występowałam w roli prelegenta na wielu konferencjach zakresu coachingu i rozwoju osobistego.

Wspieram w rozwoju coachów – jestem ich nauczycielem, mentorem i superwizorem. Pomagam im na drodze rozwoju oraz w budowaniu prosperującej ścieżki kariery. Od 2016 roku jestem kierownikiem merytorycznym i wykładowcą na akredytowanych przez Izbę Coachingu studiach podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Prowadziłam zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na studiach podyplomowych: „Coaching w biznesie” oraz na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na studiach podyplomowych „Coaching biznesowy”.

 

Biznes i HR

Wspieram Biznes

Pracuję w biznesie w obszarze HR managementu, coachingu kariery i talentów, budowania kompetencji i postaw pracowników, realizacji programów rozwojowych, sesji AC/DC, rekrutacji. Pomagam świadomie planować zatrudnienie, projektuję indywidualne ścieżki kariery i programy rozwojowe, opracowuję ścieżki rozwoju talentów, rozwijam strategiczne kompetencje menadżerów, buduję zespoły. Wspieram menadżerów w ich miejscu pracy, by mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał i uchronić się od wypalenia zawodowego. Jako certyfikowany International Values Consultant (IVC) pomagam organizacjom budować wewnętrzny system wartości. Działam również w obszarze employer brandingu, budowania marki osobistej, kreowania wizerunku, project i event managementu, wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Jestem wykładowcą na studiach podyplomowych „Menadżer XXI wieku” na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Prowadziłam zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na studiach podyplomowych: „Wellbeing w organizacji”.

psycholog terapeuta

Wspieram rodziny

Przez 9 lat pracowałam jako psycholog, terapeuta, doradca zawodowy, coach oraz diagnosta z dziećmi i młodzieżą w wieku 7-18 lat i ich rodzicami. Jestem certyfikowanym realizatorem i trenerem programu kształtującego umiejętności wychowawcze „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz współautorką książki z obszaru coachingu kariery dla młodzieży „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych.”, w której zebranych jest kilkanaście moich autorskich scenariuszy warsztatów. Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodzinami pomaga mi rozumieć i systemowo patrzeć na procesy zachodzące w firmach i organizacjach.

 

Karolina Żmudzka, dobry coach
prywatnie

Inspiruję

Jestem dla moich klientów inspiracją jako człowiek. Dzięki moim różnorodnym doświadczeniom osobistym i zawodowym dobrze rozumiem moją rolę w procesie rozwoju i zmiany klientów. Patrzę na człowieka holistycznie biorąc pod uwagę jego myśli, emocje, ciało, relacje oraz system w jakim funkcjonuje.

Pracuję ze spokojem, zaufaniem i wiarą, że wszystko, co się nam przydarza, ma głębszy sens i znaczenie – i uczę innych w taki sposób doświadczać rzeczywistości. Daje mi dużo radości bycie świadkiem rozwoju drugiego człowieka, pogłębiania samoświadomości, doświadczania zmian, rośnięcia w siłę, poszerzania perspektywy, samorealizacji i spełniania marzeń

Żyję z pasją, dbam o swój wewnętrzny rozwój i zdrowie fizyczne. Zainwestowałam w swój rozwój ponad kilka tysięcy godzin szkoleniowych, przeszłam własną psychoterapię indywidualną i grupową. W życiu kieruję się intuicją, wewnętrznym głosem, słucham swojego ciała. Od dziecka jestem związana z muzyką – ukończyłam 12-letnią szkołę muzyczną I i II stopnia w klasie fortepianu i śpiewu operowego. Na przestrzeni swojego życia tańczyłam wiele stylów tanecznych, bliska mi jest praktyka świadomego ruchu.

Pasjonuje mnie kultura latynoamerykańska, język hiszpański, podróżuję, fotografuję, zdrowo się odżywiam, żyję w harmonii z przyrodą.

szkolenia

Wybrane kursy i szkolenia

 • Psychologia, specjalności: Psychoprofilaktyka, Psychologia społeczna, Psychologia komunikacji społecznej, studia magisterskie, UMCS, Lublin
 • Studium Coacha Basic & Executive, 186 h, M. Zubrzycka-Nowak, K. Rybczyńska, GWPS, Warszawa
 • Certificate in Talent and Career Management, 48 h, IBD Business School, Warszawa
 • Specjalista HR, 30h, Grupa HR Masters, Gliwice
 • Wartości w pracy indywidualnej i zespołowej, 56 h, K i P. Pilipczuk, Values Team, Warszawa
 • Doradztwo zawodowe, kwalifikacyjne studia podyplomowe, WSNS, Lublin
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, I i II stopień, 200 h, CTSR, Warszawa
 • Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt, I rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt, 300 h, IIPG, Kraków
 • Coaching jako profilaktyka wypalenia zawodowego, M. Madejska. IC, Lublin
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego – poczuj szczęście w pracy, 30 h, CRP Wrocław
 • Niestandardowe metody pracy w tym coaching prowokatywny, 18 h, M. Zubrzycka-Nowak, K. Rybczyńska, GWPS, Warszawa
 • Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha i trenera, 20 h, M. Kijanko, IPRI, Kraków
 • Niewerbalne techniki w pracy coacha i trenera. Język ruchu R. Labana, 12 h, A. Sokołowska, Wrocław
 • Superwizor coachingu, 40 h, K. Dujanowicz, A. Chraniuk, Szczecin
 • Wykorzystanie TSR w pracy z osobami z lękiem , 20 h, R. Cieśluk, CTSR, Warszawa
 • Terapia schematów, 32 h, T. Drożdż, IPRI, Kraków
 • Racjonalna Terapia Zachowań, 18 h, B. Smoczyńska, UMCS, Lublin
 • Analiza transakcyjna, 18 h, B. Smoczyńska, UMCS, Lublin
 • Język ruchu. Zanurzenie w analizę ruchu R. Labana, 34 h, A. Sokołowska, Warszawa
 • Trening świadomości ciała, emocji, myśli, relacji, 75 h, A. Sokołowska, Warszawa
 • Metoda dramy w pracy z grupami, 18 h, A. Chodasz, STOP-KLATKA, Warszawa
 • Metodyka warsztatu psychoedukacyjnego, 18 h, B. Smoczyńska, UMCS, Lublin
 • Dynamika grupy, 30 h, W. Poleszak, UMCS, Lublin
 • Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży, studia podyplomowe, WSNS, Lublin
 • Zarządzanie oświatą – Menedżer oświaty, studia podyplomowe, WSIiZ, Rzeszów
 • Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny, WODN KURSOR, Lublin
Scroll to Top