superwizja

Superwizja dla coachów

Czym jest superwizja? ” Superwizja w coachingu to proces profesjonalnego wsparcia coacha ze strony superwizora, czyli doświadczonego i odpowiednio przeszkolonego coacha. Zapewnia on coachowi poddającemu się superwizji rozwój, podnoszenie efektywności jego praktyki coachingowej, lepsze zrozumienia klienta i jego systemu oraz swojej roli w procesie klienta. Superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną ewaluację i dzielenie …

Superwizja dla coachów Read More »

superwizja dla menadżerów

Superwizja dla menadżerów, liderów, mentorów

Współczesny menadżer jest dziś nie tylko wymagającym przełożonym, ale również godnym zaufania mentorem. Dlatego obecnie coraz ważniejsze u menadżera stają się kompetencje miękkie. Występuje on w roli mentora i coacha, który wspiera rozwój swoich pracowników, buduje ich motywację i zaangażowanie, rozwiązuje problemy, obserwuje ludzi, rozmawia z nimi, współpracuje z zespołem jak również dopasowuje do wykonywanych …

Superwizja dla menadżerów, liderów, mentorów Read More »

Scroll to Top