superwizja

Superwizja dla coachów


Czym jest superwizja?

” Superwizja w coachingu to proces profesjonalnego wsparcia coacha ze strony superwizora, czyli doświadczonego i odpowiednio przeszkolonego coacha. Zapewnia on coachowi poddającemu się superwizji rozwój, podnoszenie efektywności jego praktyki coachingowej, lepsze zrozumienia klienta i jego systemu oraz swojej roli w procesie klienta. Superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną ewaluację i dzielenie się ekspertyzą, dlatego superwizor naprzemiennie pełni kilka ról: mentora, coacha, trenera.”

Izba Coachingu, www.izbacoachingu.com/standardy

„Superwizja jest miejscem, gdzie profesja oddycha i uczy się. Superwizja może być bardzo ważną częścią dbania o siebie, pozostawania otwartym na uczenie się nowych rzeczy i konieczną częścią trwającego nieustannie samorozwoju coacha, jego świadomości i zaangażowania w uczenie się.”

P. Hawkins, R. Shohet


Coachu, po co Ci superwizja?

Superwizja to proces ciągłego uczenia się, rozwoju i samodoskonalenia coacha. To forma pracy, która powinna towarzyszyć Ci przez całą karierę zawodową. Superwizja weryfikuje to, jak pracujesz, jakie masz kompetencje, umiejętności, jak radzisz sobie podczas swojej pracy. Pomaga Ci stawać się coraz lepszym coachem, aby móc profesjonalnie wspierać klienta, pamiętać o zasadach, kodeksie etycznym i wypracować strategie radzenia sobie z trudnościami.


W jakich obszarach możemy pracować?

SUPERWIZJA ROZWOJOWA

Cel: wsparcie coacha w jego rozwoju zawodowym

Ta superwizja jest dla Ciebie jeśli potrzebujesz:

 • wsparcia w rozwoju w różnych obszarach Twojego profesjonalnego funkcjonowania
 • intensywnej i efektywnej refleksji o sobie i swojej pracy
 • świadomie rozwijać się, profesjonalizować, dokształcać, akredytować
 • zdefiniować swój indywidualny styl pracy coachingowej
 • odkryć i rozwinąć swoje zasoby i mocne strony w roli coacha
 • określić obszary do rozwoju i przepracowania
 • poprzyglądać się temu, jak wpływasz i oddziałujesz na klientów
 • znaleźć i zdefiniować obszar specjalizacji coachingowej
 • zaplanować ścieżkę dalszego rozwoju zawodowego
 • ukierunkować swój biznes coachingowy i znaleźć spójną z Tobą strategię marketingową
 • zbudować markę osobistą coacha
 • wypracować strategię pozyskiwania klientów

SUPERWIZJA PROBLEMOWA

Cel: analiza trudnych przypadków z jakimi w swojej pracy zetknął się coach

Ta superwizja jest dla Ciebie jeśli:

 • chcesz wypracować strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach z klientami
 • przepracować i rozwiązać problem w pracy z klientem aby zrozumieć, co przyczyniło się do jego powstania
 • utknąłeś w sesji z klientem, nie wiesz jak pracować dalej, masz poczucie, że coś jest nie tak
 • klient nie realizuje wyznaczonych zadań z sesji na sesję
 • stoisz przed dylematem etycznym
 • klient ma podobne doświadczenia do Twoich przez co uruchamia Twoje emocje
 • Twoja relacja z klientem za bardzo się zacieśnia ponieważ zbytnio angażujesz się emocjonalnie
 • masz trudność w pracy z określonym typem klientów, czujesz blokadę
 • chcesz odkryć i zrozumieć swoje wyzwania i ograniczenia
 • ciekawi Cię wpływ Twoich wartości, przekonań i zasad na efektywność Twojej pracy z klientami
 • chcesz poszerzyć repertuar stosowanych technik i narzędzi coachingowych

SUPERWIZJA NORMATYWNA

Cel: praca nad konkretnymi kompetencjami i umiejętnościami coachingowymi

Ta superwizja jest dla Ciebie jeśli:

 • jesteś na początku swojej drogi coachingowej
 • przygotowujesz się do certyfikacji lub akredytacji w organizacjach akredytujących coachów – np. Izba Coachingu, ICF, EMCC
 • chcesz rozwinąć konkretne umiejętności coachingowe zgodnie z określonymi w systemach akredytacyjnych modelami kompetencyjnymi takie jak aktywne słuchanie, zadawanie pytań, kontraktowanie, doprecyzowanie celów, domykanie sesji
 • potrzebujesz, aby superwizor odsłuchał i przeanalizował Twoje nagrane sesje coachingowe i udzielił Ci informacji zwrotnych
 • chcesz poprowadzić sesję coachingową „na żywo” pod okiem superwizora
 • ważne jest dla Ciebie przestrzeganie wymagań związanych z wykonywanym zawodem
 • zależy Ci na zapobieganiu popełnianiu błędów aby pracować na najwyższym poziomie
 • chcesz mieć pewność, że pracujesz zgodnie z kodeksem etycznym

źródło: www.supervisiontime.pl, Superwizja w coachingu. K. Dujanowicz, A. Chraniuk


Ile spotkań potrzebujesz?

SUPERWIZJA INTERWENCYJNA

Jeśli chcesz spotkać się jednorazowo, bo doświadczasz sytuacji trudnej i potrzebujesz pilnego wsparcia superwizora, gdyż samodzielnie nie jesteś w stanie rozwiązać danego problemu.

PROCES SUPERWIZYJNY

Jeśli chcesz przepracować jeden lub więcej tematów na kilku sesjach superwizyjnych w procesie i masz gotowość na dłuższą pracę.

Zapraszam Cię do wspólnej pracy! Z przyjemnością wesprę Cię w rozwoju i pomogę sprostać wyzwaniom, które napotykasz w trakcie swojej praktyki coachingowe.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top