wsparcie dla biznesu

Wsparcie dla biznesu

Zobacz jak mogę Ci pomóc jeśli pracujesz w firmie/organizacji lub nią zarządzasz:


ROZWÓJ KARIERY

Pomagam pracownikom firm i organizacji rozwinąć skrzydła na obecnym stanowisku pracy, poszerzyć kompetencje, dopasować zadania do naturalnych predyspozycji. Przygotowuję do wyzwań zawodowych – awansu, nowej roli, rekrutacji wewnętrznej, ważnego wydarzenia. Wspieram w rozwijaniu kompetencji miękkich, takich jak: budowanie relacji, komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie. Ponadto pomagam w wyjściu z impasu i kryzysu (wypalenie zawodowe) i odzyskaniu równowagi (work-life balance).


WSPARCIE W ZARZĄDZANIU

Pomagam menadżerom zbudować autorytet lidera, wzmocnić kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi: budowaniu zespołów, komunikowaniu się, motywowaniu pracowników, delegowaniu obowiązków egzekwowaniu realizacji celów, efektywności podejmowanych działań.

Kompleksowo wspieram przedsiębiorców, właścicieli MiŚP, dyrektorów w zarządzaniu firmą, budowaniu kultury organizacyjnej i komunikacji wewnętrznej. Moje wsparcie dla biznesu to także pomoc w rekrutacji, zarządzaniu potencjałem i rozwojem pracowników oraz w budowaniu zespołów. To również określenie wizji, misji i wartości firmy.


BUDOWANIE ZESPOŁU

Pomagam zespołom zarządzać swoim potencjałem tak, by wykorzystywali swoje najsilniejsze strony, trafnie określili swoją rolę w projektach i grupie zadaniowej. Dodatkowo wspieram przy budowaniu dobrych relacji i komunikacji, kultury porozumienia, akceptacji i współpracy.


WSPARCIE W REKRUTACJI

Pomagam firmom, które nie mogą sobie pozwolić na zatrudnianie przypadkowych ludzi i potrzebują zrekrutować osoby odpowiednie do pełnienia określonych ról i adekwatne do zakładanych celów biznesowych. Towarzyszę przy rozmowach kwalifikacyjnych, doradzam przy wyborze idealnego kandydata. Za pomocą testów psychometryczych poddaję rzetelnej diagnozie potencjał i kompetencje kandydata w kontekście wymagań stanowiska pracy i potrzeb organizacji. Wszystko po to, by zapewnić firmie kluczowe wsparcie dla biznesu.


TESTY KOMPETENCJI

Na bazie profesjonalnych narzędzi psychometrycznych zapewniam kompleksową ocenę potencjału pracownika w kontekście potrzeb organizacji. Pomagam zaprojektować indywidualne ścieżki kariery i rozwijać strategiczne kompetencje pracowników. Diagnozuję: styl myślenia i działania, role w zespole, strategie podejmowania decyzji, osiągania celów, profil osobowości, wartości, czynniki motywujące i demotywujące. Ponadto określam: styl przywództwa, styl w roli podwładnego, styl wywierania wpływu, sposoby radzenia sobie ze stresem, bariery rozwoju, nieefektywne zachowania.


OUTPLACEMENT

Pomagam pracownikom złagodzić konsekwencje utraty zatrudnienia. Wspieram w znalezieniu nowego zatrudnienia lub założeniu własnej działalności. Towarzyszę w odnajdywaniu się w nowej rzeczywistości, wyznaczeniu nowej ścieżki kariery i rozwoju, przekwalifikowaniu się.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top